Prata med mig på Facebook

Jag har tänkt på en sak


(19 april, 2010 16:40)

Jag har tänkt på en sak. Det gäller barn och deras läsning. I skolor runt om i landet lägger man ner tiotusental timmar på att lära eleverna läsa och förstå vad de läser. Varför inte ge barnen en dator som kan läsa upp texterna. Det finns idag utmärkta talsynteser som läser helt förståligt och ljudböcker för ren underhållningsläsning. Dessutom finns översättningsprogram som snabbt och elegant översätter texter från svenska till engelska. Vilket skulle innebära att även engelskundervisningen och annan språkundervisning blev onödig. Tänk så mycket tid man kunde ägna åt annat.

Nej! Jag menar inte vad jag skriver. Idag tror jag det är viktigare än någonsin att barnen blir goda läsare i ett samhälle som bygger på att snabbt kunna hitta information och förstå vad informationen innebär. Läsa och skriva är viktiga framtida verktyg inte minst ur demokratisk synvinkel. Utan förmåga att förstå vad du läser och kunna skriva blir man enbart till en konsument av det skrivna ordet utan möjlighet till att själv producera texter och påverka politiker, myndigheter och media. Detta leder till utanförskap och ökade klyftor i samhället.

Jag tror att det är viktigare än någonsin att barnen tidig kommer kontakt med det skrivna ordet i form av bilderböcker, sagor, rim och berättelser. Regelbundna besök på bibliotek i unga år är lika viktigt. I skolan måste vi satsa på bra skolbibliotek med erfaren personal. Personal som kan visa och vägleda barnen till lämpliga böcker som passar för det individuella läsandet. Jag tycker att man i skolan ska läsa skönlitterära böcker under minst en halvtimma varje dag.

Inga kommentarer ännu. Bli den första att lämna en kommentar:Torsten Bengtsson
Ringsjöhöjden-Villavägen 12
243 35 Sätofta-Höör

Antalet besökare sedan 2009-09-09
Copyright © Torsten Bengtsson
Webb av zebramedia.se