Prata med mig på Facebook

Läsambassadör


(07 september, 2013 14:54)

Då är det officiellt. Jag ska under två år vara Läsambassadör för Jönköpings Län. Det är en stor ära för mig, ett hedersuppdrag. Jag ska göra mitt yttersta för att sprida läs och skrivglädje i länet. 
Läs mer här:

Författaren Torsten Bengtsson blir länets ambassadör för läsande

Länsbibliotek Jönköping är först i Sverige med att satsa på en regional läsambassadör för att främja barn och ungas läs- och språkutveckling och sprida medvetenhet om hur viktigt det är med läsning. Torsten Bengtsson är en rutinerad författare som skrivit 55 böcker, faktaböcker, läromedel och skönlitteratur för olika åldrar.

Torsten Bengtsson
Torsten Bengtsson

Flera studier visar att läsförmågan, läsförståelsen och läshastigheten hos barn och unga har sjunkit de senaste tio åren. Detta kan få negativa konsekvenser för länets utveckling och för invånarnas livskvalitet. Därför satsar Länsbibliotek Jönköping på en läsambassadör som en viktig pusselbit inom ramen för ”Kreativ läsning”.
- Med en läsambassadör i länet är vår förhoppning att det ska leda till ökad läsförmåga på sikt, säger Anna Persson, utvecklare, länsbibliotek Jönköping, Landstinget i Jönköpings län. Läsambassdören Torsten Bengtsson nås via de lokala biblioteken i länet, han berättar gärna om sin syn på läsandet och vad som krävs för att locka fram lusten, för skolor och andra grupper som vill främja barn och ungas läsning.

Kulturdepartementets litteraturutredning från 2012 föreslår kraftfulla åtgärder och ett läslyft för Sverige, detta har vi redan påbörjat i Jönköpings län genom Länsbibliotek Jönköpings och folkbibliotekens initiativ ”Kreativ läsning”. ”Kreativ läsning” skapar förutsättningar för ökad samverkan mellan folkbiblioteken i Jönköpings län och förutom läsambassadören ingår metod- och kompetensutveckling, ökad dialog för läsfrämjande och stöd i bibliotekens arbete som främjar läs- och språkutveckling bland barn och unga.

Om Jönköpings läns läsambassadör

Författaren Torsten Bengtsson är Jönköpings läns första läsambassdör. Han kommer att tala och utbilda om läsningens och språkets betydelse för barn och unga, driva debatt och delta i det offentliga samtalet.

Torsten Bengtsson har skrivit 55 böcker, faktaböcker, läromedel och skönlitteratur för olika åldrar. Han är i grunden lärare och specialpedagog.
www.torstenbengtsson.se


Inga kommentarer ännu. Bli den första att lämna en kommentar:Torsten Bengtsson
Ringsjöhöjden-Villavägen 12
243 35 Sätofta-Höör

Antalet besökare sedan 2009-09-09
Copyright © Torsten Bengtsson
Webb av zebramedia.se