Prata med mig på Facebook

Pisa


(09 december, 2013 18:06)

I den senaste PISA-undersökningen sjunker Sveriges elever som stenar i vatten när det gäller kunskaper i matematik, naturkunskap och läsförståelse. Politikerna skyller på varandra. Det gäller att hitta syndabockar till skolans förfall. Ingen gör någon djupare analys av problemet. Felet är hela tiden någon annans.

Under tecknad har arbetat som lärare och specialpedagog under många år. Jag har också haft förmånen att under nästan tio år åka på författarbesök på skolor runt om i landet. Jag tror att jag har fått en unik inblick av dagens skola.

Min lärarbana började som mellanstadielärare. Det var under den tid då staten höll sin vakande hand över skolverksamheten i landet. En av de viktigaste frågorna var då barns rätt till en likvärdig utbildning. På den skolan där jag hade min första tjänst fanns det följande titlar:

En rektor

En studierektor

En sekreterare med ansvar för löner och vikarier

En tillsyningslärare

En materialförvaltare

En skolsköterska

En kurator på halvtid

En skolpsykolog ett par dagar i veckan

Speciallärare som även kallades för läsfröknar

Vaktmästare på heltid

Dessutom fanns det läsklass, hjälpklass och OBS-klass. Varje vecka kom flourtanten och barn som var plattfotade fick gå till fotgymnastik. Bara en sådan sak.

På skolan fanns också ett öppet, bemannat skolbibliotek med massor med bra böcker. Dit gick varje klass flera gånger i veckan

Detta var för inte så länge sedan. Vad finns kvar av detta idag?

Kommunaliseringen av den svenska skolan genomfördes 1991. Där slutar den process som inleddes i början av 60-talet med att bygga en likvärdig grundskola för alla. Nu låg skolans verksamhet i kommunernas händer. Pengarna för skolverksamhet har sedan dess silats genom kommunernas ekonomier. Resultat är förödande.

Läraryrket hade förr hög status. Det var svårt att komma in på lärarhögskolan. Yrket var fritt med frihet under eget ansvar när det gällde arbetstider. Statens kaka var liten men säker. Lönen reglerades efter tjänsteår.

Under kommunaliseringen skedde en näst intill häxjakt på lärarnas arbetstider, löner och förmåner. Det som man idag strävar efter på de flesta arbetsplatser fick lärarna lämna ifrån sig bit för bit. Vid varje löneförhandling halkade man efter. Klasserna blev större, arbetsbördan ökade, arbetsklimatet hårdnade och eget inflytande över undervisningen minskade. Det sparades hej vilt på skolan på alla håll och kanter. Här fanns skattepengar att spara. Allt färre ville bli lärare. Intagningspoängen blev låga. Läraryrket degenererades.

En viktig fråga som också har splittrat upp den svenska skolan är friskolereformen som genomfördes 1992. Då fick varje elev en skolpeng. Den skulle följda med eleven till den skola där man i mån av plats hade rätt att välja. Detta har ökat skillnaderna mellan olika skolor. Vi känner till friskolor med fina resultat men också de som vägrat ta emot elever med speciella svårigheter. Eller som inte följt regler och lagar.

Slutligen måste jag ta upp den segregation som finns i dagens samhälle. Den speglar givetvis av sig i skolans värld. I varje större kommun i Sverige har vi idag områden med bostäder där en majoritet av de boende har sitt ursprung från andra länder. Här finns ett språkligt och socialt utanförskap. För barnen som växer upp i dessa områden kan det svenska språket bli en bristvara inte bara i hemmet utan också på fritid, raster och skolkorridorer. Här har skolan ett extra stort ansvar. Skolan kan göra skillnad. Men finns det tillräckligt med resurser från kommunerna för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag?

Detta är några högst personliga tankar från mina erfarenheter som lärare och åtskilliga författarbesök.  Vad vi ska göra för att vända på det här kommer i nästa blogg. Till dess säger jag så här:

”Läsförståelse är det viktigaste verktyget i verktygslådan”


Lämna en kommentar:


24 januari, 2014 11:30

Annika Nordlund säger:

Detta var det bästa jag läst på länge ang kommunaliseringen och klappjakten på tid som lett till att alldeles för många lärare jobbar halvt ihjäl sig! Kanonbra!
Svara

Torsten Bengtsson
Ringsjöhöjden-Villavägen 12
243 35 Sätofta-Höör

Antalet besökare sedan 2009-09-09
Copyright © Torsten Bengtsson
Webb av zebramedia.se